Funktionäre

Katrin PODGORNIK

Katrin PODGORNIK

Obfrau

Thomas ZWEYTICK

Thomas ZWEYTICK

Schriftführer

Harald PODGORNIK

Harald PODGORNIK

Kameradschaftsführer

Kerstin TRATTNIG

Kerstin TRATTNIG

Kassier

Rosina GLAWAR

Rosina GLAWAR

Obfrau Stv.

Elfriede FINA

Elfriede FINA

Schriftführer Stv.

Peter SKUK

Peter SKUK

Kameradschaftsführer Stv.

Philipp GUNZER

Philipp GUNZER

Kassier Stv.

Valentin PODGORNIK

Valentin PODGORNIK

Notenwart

Sandra KRAUSLER

Sandra KRAUSLER

Jugendreferentin & EDV - Beauftragte

Sarah NOVAK

Sarah NOVAK

Jugendreferentin

Klaus PATTERER

Klaus PATTERER

Stabführer

Klaudia PODGORNIK

Klaudia PODGORNIK

Trachtenwart

Rosina GLAWAR

Rosina GLAWAR

Zeugwart

Gottfried GLAWAR

Gottfried GLAWAR

Rechnungsprüfer

Werner PODGORNIK

Werner PODGORNIK

Rechnungsprüfer